Екип

Екипът на ДГ " Детство " с ентусиазъм и професионализъм работи за превръщане на детската градина във възпитателно-образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа себеизява, чрез партньорство между педагозите и родителите. Педагогичерските специалисти имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личното развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.

През учебната 2023-2024 г. екипът включва:

Радосвета Колева- Директор

Педагози - Подготвителна група:  Лилия Господинова и Борислава Иванова

Педагози - Втора група : Радосвета Колева и Румяна Дикмова

Медиатор -  Живка Тодорова

Счетоводител - Жени Вълева

Домакин -  Марияна Павлова

Готвач -  Надежда Костова

Огняр - Тянчо Маринов

Помощник-възпитателки - Елена Каранейчева; Славка Митева и Снежка Христова

Медицинска сестра - Маргарита Славова

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт