Проекти

В началото на 2021 година участвахме с проект по Национална кампания "ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г" на ПУДООС с  тема "Обичам природата и аз участвам" и спечелихме. Предстои да изградим на двора беседка, пейки, катерушка и кошчета за боклук с нова и съвременна визия. Изграждането на екокултура и гражданско самосъзнание за опазване на природата;създаването на здравословна и екологично чиста среда; формиране на знания и умения за двигателна активност и обогатяване на материалната база са само част от нашите цели по проекта за следващите 3 години.

 

 

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт