Проекти

В началото на 2021 година участвахме с проект по Национална кампания "ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г" на ПУДООС с  тема "Обичам природата и аз участвам" и спечелихме. Предстои да изградим на двора беседка, пейки, катерушка и кошчета за боклук с нова и съвременна визия.

Изграждането на екокултура и гражданско самосъзнание за опазване на природата;създаването на здравословна и екологично чиста среда;формиране на знания и умения за двигателна активност и обогатяване на материалната база са само част от нашите цели по проекта за следващите 3 години.

 

Другият проект, който се осъществява от педагогическия екип на детската градина е "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование". С него се оказва подкрепа за равен старт на деца от уязвими групи за предотвратяване ранното им отпадане от образователната система и по-бързата им социализация.  В Дейност 1 - Допълнително изучаване на български език е сформирана  1 група от 8 деца. По интересен и забавен начин, те усвояват българския език

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

гр.Симеоновград, общ.Симеоновград, обл. Хасково, ул. "Никола Петков" №45

Тел: 0887 733341

Mail: detstwo@abv.bgФорма за контакт