Добре дошли

Детската градина е  общинска институция за деца от предучилищна възраст със седалище: гр. Симеоновград; ул. „Никола Петков“ №45Вече 30 години в ДГ  ”ДЕТСТВО“” се отглеждат, възпитават и обучават  деца на възраст от 3 до 7 години.

Сградата разполага с просторни  занимални, спални, кухненски блок, медицински кабинет, физкултурен салон, просторен двор и площадки за игра.

 

Осигурява се среда, съобразена с възрастовите особености на децата, гарантира се цялостното им развитие и опазване на физическото и психическото здраве.

 

Педагогическите екипи на двете  групи имаха възможността да се запознаят с познавателните книжки на различни издателства, предложени от МОН, да направят избор и да го обосноват. Така през настоящата 2018-19 учебна година  те ще  работят по познавателните книжки на Изд. „Бит и техника” – „Златно ключе“. Учителите са добре подготвени, осигуряват им се условия за свободна творческа изява и професионална информация за промените и новостите в сферата на предучилищното образование. Полагат се усилия за разгръщане на продуктивна работа с родителите като активни участници във възпитателно-образователния процес.

 

Дневният режим е гъвкав и осигурява равностойно присъствие на трите основни за детското развитие дейности: Игра – Обучение – Труд. Създадени са условия за „равен старт” на всички деца. Те се възпитават в зачитане духа на националните традиции и ценности. Педагогически екип: директор Надя Мирчева; подготвителна група Елена Стойчева и Гергана Мургова-Георгиева; малка група Надя Мирчева и Ива Стоянова.

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

гр.Симеоновград, общ.Симеоновград, обл. Хасково, ул. "Никола Петков" №45

Тел: 0887 733341

Mail: detstwo@abv.bgФорма за контакт