Добре дошли

Детската градина е  общинска институция за деца от предучилищна възраст със седалище: гр. Симеоновград; ул. „Никола Петков“ №45 .Вече 30 години в ДГ  ”ДЕТСТВО“ се отглеждат, възпитават и обучават  деца на възраст от 3 до 7 години.

Сградата разполага с просторни  занимални, спални, кухненски блок, медицински кабинет, физкултурен салон, просторен двор и площадки за игра. Така се осигурява среда, съобразена с възрастовите особености на децата, гарантира се цялостното им развитие и опазване на физическото и психическото здраве.

 

Педагогическите екипи на двете  групи имаха възможността да се запознаят с познавателните книжки на различни издателства, предложени от МОН, да направят избор и да го обосноват. Така през настоящата учебна година  те ще  работят по познавателните книжки на Издателство „Просвета” – „Чуден свят“. Учителите са добре подготвени, осигуряват им се условия за свободна творческа изява и професионална информация за промените и новостите в сферата на предучилищното образование. Полагат се усилия за разгръщане на продуктивна работа с родителите като активни участници във възпитателно-образователния п

 

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

гр.Симеоновград, общ.Симеоновград, обл. Хасково, ул. "Никола Петков" №45

Тел: 0887 733341

Mail: detstwo@abv.bgФорма за контакт