Прием

Условията и реда за приемане на деца в детското заведение се определят от директора на основание ЗПУО и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симеоновград.

Постъпването на деца в детското заведение става по желание и избор на родителите/настойниците.Задължителното предучилищно образование се осъществява две  години преди постъпване в І-ви клас. С изменение и допълнение на ЗПУО през септември 2020г, в задължителното предучилищно образование през 2023-2024 учебна година ще се включат и 4 годишните деца.

 

 

Таксата за един пълен месец е 45лв. За второ дете, посещаващо същата детска градина, таксата е 40лв.

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

гр.Симеоновград, общ.Симеоновград, обл. Хасково, ул. "Никола Петков" №45

Тел: 0887 733341

Mail: detstwo@abv.bgФорма за контакт