Детска градина "Детство" за поредна година участва и е включена в Европейската схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в   детските градини - „Училищно мляко“.Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на  разпределяните по схемата, като по този начин се гарантира, че тези продукти са годни за консумация от подрастващите. Целта е  подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци,  мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания; повишаване на информираността на децата, учениците и на техните  родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене. 

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт