УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Ние, в ДГ „ Детство“ формираме умения у децата да опазят здравето и живота си на пътя. Организираме и осигуряваме необходимите условия за ефективно и резултатно обучение по БДП в детската градина.

Поставили сме си следните задачи:

Да запознаем децата с основните опасности на пътя.
Да изградим модели на поведение на пътя, основани на знания, умения и отношения.
Да създадем условия за затвърдяване на наученото чрез участие на децата в подходящи и насърчаващи успеха дейности. 

Очакваме следните резултати:

Да обогатим културата на участниците в пътното движение – деца и възрастни.

Да формираме трайни навици за безопасно движение на пътя.

Да подобрим условията за безпроблемно движение/предотвратяване на инциденти на пътя.

В детската градина децата се обучават само като пешеходци, придружавани от възрастните. Затова много съществено е участието на възрастните наравно с учителителите във възпитанието и обучението на децата.

Преди всичко желаем да привлечем  вниманието Ви върху следното:

  • Придружавайте вашето дете от началото на пътя показвайки му как трябва да се държи при всяка една ситуация.
  • Ярките дрехи, оранжевата раница, светлоотразителите спомагат детето да бъде по-добре забелязвано от другите хора на улицата, в това число и от водачите на превозни средства.

Движение по тротоара

По тротоара детето върви без да тича и без да играе, защото бурните игри могат да го подтикнат да изскочи на улицата. Игрите е добре да се играят на места където децата не са в опасност. Детето до 10г. се държи за ръка като възрастния се движи от към страната на автомобилното движение.

Ако няма тротоар

Някои улици нямат тротоари. Те са особено опасни. Детето трябва да се движи от лявата страна на улицата за да вижда насрещно идващите автомобили, колкото е възможно в страни от платното за движение. Ако са две или повече децата се движат едно зад друго. Покажете на вашето дете къде точно трябва да върви. Възрастния придружител се движи от към страна на движението- между детето и превозните средства.

Пешеходната пътека

Преди да пресекат улицата по пешеходната пътека децата трябва да спрат малко по навътре от ръба на тротоара. След това да погледнат в двете посоки, първо наляво после надясно и да се ослушат внимателно да не идва автомобил. Ако не идва нито един автомобил, пресичат улицата без да тичат. При преминаването  до отсрещната страна на пътя през цялото време се използва правилото на гледане “ляво-дясно”.

Най-важното в тези случаи е Вашето дете гледа и на двете страни и преди да пресече улицата трябва всеки път да се спира на тротоара пред бордюра.

Ако няма пешеходна пътека

Какво трябва да правим. Първо от мястото където искаме да пресечем, трябва да има достатъчно разстояние в двете посоки за да виждаме отдалече, че не идва автомобил. Трябва и тук да спазваме правилото, спираме, оглеждаме се , ослушваме се и ако не идва автомобил започваме преминаването бързо, без да тичаме като през цялото време се оглеждаме. Упражнявайте с детето си многократно правилното преминаване през пътното платно. Припомняйте си винаги че  за Вашето дете Вие представлявате примера за правилно движение.

Между спрелите автомобили

Приятелката на Вашето дете изпуска топката която носи и тя се търкулва през улицата и застава от другата стана на улицата. Какво трябва да се направи сега. Преди всичко да остане на ръба на тротоара.

Излезте внимателно до външната страна на спрелите автомобили. Там изчакайте, гледайте и двете посоки, слушайте да не наближава автомобил. Ако няма коли отидете да вземете топката и изчакайте от другата страна на тротоара. Отново се гледа и слуша и ако не наближава автомобил пресичайте.

Само в изключителни случаи Вашето дете би трябвало да си позволи да  слезе на улицата между спрелите превозни средства. Покажете му най-сигурния маршрут и не му давайте играчки, които могат да се търкалят на далече.

Светофарът

На зелено се пресича, но не бива да забравяте правилото да се изчака на тротоара и да се погледне първо наляво а после на дясно. На червено се чака по навътре от ръба на тротоара. Ако имате възможност, покажете на Вашето дете, че също и възрастните правят грешки.

ВНИМАНИЕ: Пресичайки улицата на зелено детето трябва да гледа и на двете страни тъй като има разсеяни шофьори, които преминават на жълто и червено.

От двете страни на улицата

Детето чува някой който го вика от отсрещния тротоар. То обаче трябва да знае, че не може да преминава през улицата без да спазва правилата. На ръба на тротоара детето винаги трябва да спре, да изчака, да погледне наляво-надясно, да се ослуша, след което да пресече.

Дискутирайте с вашето дете и тази ситуация. Радостта от виждане на близък човек може да накара детето да изтича лекомислено през улицата. Когато вземате детето си директно от училище,  не го чакайте никога от другата страна на улицата.

Използването на мобилен телефон по време на движение

Преминаването през улицата докато се говори по мобилния телефон или се приемат съобщения е опасно за всички възрасти, но особено за децата. Използването на мобилен телефон, слушането на музика по време на движение застрашава сериозно Вашето дете.

Родителите на децата – най-добрия модел за подражание

Може да говорите на детето много неща и да няма необходимия ефект, но когато показвате и заедно изпълнявате техники за безопасно движение на пешеходеца е много ефективен метод за формиране на добри навици за безопасността на детето.

На Вас и Вашето дете пожелаваме безопасно участие в пътното движение, здраве и успех в усвояването на знанията!

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт