На добър час, мили деца!📖🖋

Довиждане, детска градина!

Настъпи най-трудния час -

раздяла - след туй ще замина

в училище истинско аз.

Довиждане, детска градина!

Ех, мъничко тъжен е краят,

отива си наш'та дружина,

тук малки деца ще играят.

Започва учебна година,

ще викнем "Здравей, първи клас!"

Довиждане, детска градина!

С добро си припомняй за нас!

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт