Детска градина "Детство" за поредна година участва и е включена в Европейската схема за предлагане на плодове в детските градини,  която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавен фонд "Земеделие".Министерството на земеделието и  храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително  сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци.Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече  плодове и зеленчуци от подрастващите. Качеството на храните е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на  Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.), като се спазват  условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност.

  

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт