Информация за безопасното движение по пътя

 

Скъпи родители,

Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние - родители, учители и водачи. За да опазим живота на децата на пътя Вие трябва да спазвате следните основни правила:

• придружавайте задължително Вашето дете до детската градина, като му разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата около детската градина, значението на светлините на светофара;

• определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който детето Ви може да ходи и да се прибира от детска градина. Провървете маршрута няколко пъти заедно с него, за да се убедите, че го е запомнило;

• контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи по уговорения маршрут;

• обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил;

• уговорете с детето си безопасно място, където да играе;

• използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на пътното платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата;

• припомняйте на детето си правилата за безопасно движение на пешеходците;

• убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни елементи. Познаването на правилата по безопасност на движението все още не ги прави част от поведението на Вашето дете. То трябва да се научи да мисли, да действа и да взема решения като участник в  движението, а това става с практически упражнения, най-добре под формата на игри или състезания с родителя (например - кой пръв ще забележи пешеходец в нарушение). Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва:

• Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата или близо до нея;

• Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука;

• Да намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете;

• Да не возите малки деца на предната седалка. Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Те могат да знаят отлично пътните знаци, теорията на безопасността, може да печелят конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни. 

Основни изисквания за поведението на децата като участници в движението

Необходимо е съдействието на родителите за спазване от децата на следните правила за безопасно движение на пътя:

• Да се движат по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.

• Да се движат плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.

• Да преминават по пешеходната пътека с внимание, макар да имат предимство.

• Да пресичат само на зелена светлина на светофара, като отново се огледат в двете посоки.

• Когато пресичат – първо да се огледат наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.

• Никога да не пресичат улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.

• При натоварено кръстовище, да помолят по-възрастен от тях човек да преминат с него.

• Да не преминават пред и зад спряло превозно средство, защото нямат видимост.

• Да не играят около спрели и паркирали автомобили.

• Да не играят на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.

• Да не излизат внезапно на уличното платно.

• Да помнят, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават тяхната  сигурност.

• Да не излизат на улицата с велосипед преди да са сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управляват отлично.

• Да карат велосипед на разрешените за това места.

• Винаги да носят предпазна каска, когато карат велосипед.

• Когато управляват велосипед, трябва да знаят, че е опасно да се движат успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държат за него. Да се движат плътно в дясно на платното за движение и да подават сигнал с ръка, преди да завият или спрат. Да се вслушват  в съветите на техните родители, когато им разясняват основните правила за движение по пътя. Да им вярват ! Те най-много от всички желаят да опазят техния живот и здраве!

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт