ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.2023г.

      Часови интервал, възраст

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

        5-7г

        4-5г

          3-4г

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител-сутрешно раздвижване, индивидуална

работа,игри

8.30 – 9.00

8.30 –9.15

8.30 – 9.15

Закуска

9.00 – 10.00

9.15 – 10.00

9.15 – 10.00

Педагогически ситуации

10.00 – 10.30

10.00 – 10.30

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30– 11.00

 10.30– 11.00 

        –

Педагогически ситуации

11.00 – 12.00

11.00 – 12.00

10.30– 12.00        

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител-игри на открито,подвижни,творчески игри,наблюдения, разходки,творчески ателиета

 12.00 – 13.00

12.00 – 13.00

12.00 – 13.00

 Подготовка и обяд

13.00 – 15.00


13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

 Подготовка и следобеден сън

15.00 – 15.45

15.00 – 15.45

 15.00 – 15.45

          

Подкрепителна закуска

15.45– 16.15

15.45 – 16.15

            -

Педагогически ситуации

16.15 – 18.00

16.15 – 18.00

15.45 – 18.00

Допълнителни форми-Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител- игри, творчески дейности,изпращане на децата

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ  31.05. до  15.09.2023г.

      Часови интервал, възраст

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

     5-6г, 6-7г

       4-5г

          3-4г

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8.30 – 9.00

8.30 –9.15

8.30 –9.15

Закуска

9.00 – 10.00

9.15 – 10.00

9.15 – 10.00

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

10.00 – 10.30

10.00 – 10.30

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

 10.30– 12.00

10.30– 12.00

10.30– 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12.00 – 13.00

12.00 – 13.00

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

 Следобеден сън

15.00 – 15.30


15.00 – 15.40

15.00 – 15.45

 Подкрепителна закуска

16.30 – 18.00

16.00 – 18.00

15.45 – 18.00

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт