Присъствено обучение на тема "Прилагане на Специализираната методика за допълнително обучение по български език на деца от предучилищна възраст". Обучението е  по проект  "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", ще се проведе в рамките на три дни, от 13.06.22г до 15.06.22г в град Пловдив и ще се организира от издателство "Просвета" . В него ще участват двама педагогически специалисти от нашата детска градина. 

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт