Национална кампания „Чиста околна среда – 2021“ Конкурс „Обичам природата - и аз участвам “

I. Описание на проекта

 Изграждането на еко култура и гражданско самосъзнание за опазване на природата започва още от

предучилищна възраст. Това са изключително важни уроци за децата, а често биват пренебрегнати поради липса на

условия и желание от страна на преподавателите. С нашия проект, който нарекохме „Играем  и мечтаем сред природата“

 искаме да акцентираме точно върху  този проблем. Желанието ни е да подобрим материалната база и да създадем

възможности на малчуганите да прекарват повече време навън.

Общуването на децата сред природата, на чист въздух, позволява формиране на доверие, толерантност, опознаване,

социализация и комуникативност между тях. А това са основни фундаменти в правилното порастване.

 Създаването на здравословна и екологично чиста среда в детската градината винаги е било наш приоритет.

Разделили сме обучението в няколко аспекта:

1. Познавателен аспект - Получаване знания за околната среда, за богатството на животинския свят чрез

използване на разнообразни методи, похвати, техники и форми на обучение на открито;

2. Възпитателен аспект - Да осъзнаят необходимостта от чиста околна среда, възпитаване на любов и грижа

към обитателите на природата;

3. Действено - практичен аспект - Развиване на двигателни качества, умения и навици. развиване на

комбинативните способности на децата и комуникативни умения..

4. Здравословен аспект - Формиране на знания и умения за двигателна активност и здравословен начин на

живот.

Въпреки, че имаме неуморимо желание и намираме начин да се справяме с трудностите в обучението на

малчуганите, материалната база на градината страна сериозно. Разработихме проекта за кампанията на ПУДООС с

надежда да ни помогнат да допълним това, което ни липсва като съоръжения, материали и основни санитарни нужди.

 Нашия проекта включва в себе си няколко сектора, разположени на двете площадки в двора на градината. Дизайна

на секторите оформя пространство така, че децата да се приобщят към грижата за природата около себе си. Един от

секторите предоставя възможности за общуване и отдих, втори – „Горско училище“ за провеждане на уроци на открито и

трети сектор за спорт и забавление. Разполагането им на различни места в двора ще помогне на учителите да организират

различни дейности с няколко групи едновременно.

Зона „Отдих и игри“- този кът искаме да обособим като място сред природата, на чист въздух, който позволява  формиране на доверие, толерантност, опознаване, социализация и комуникативност между децата.

Кът „Горско училище“- в този кът децата могат да се обучават от учителите на открито и да комуникират помежду си. Наблягаме на елементи, които ни дават възможност да прекарваме повече време навън, което е особено важно за физическото и психическо здраве на децата, особено в условия на многобройни карантини и пандемия от КОВИД-19. Обособяване на специална зона "Горското училище" ще позволи обучение на децата от различните групи на открито за получаване на знания за околната среда, богатството на животинския свят и за формиране на изследователски и практически умения у децата за моделиране на процеси от живота и природата.

Зона „Спорт за всеки“-  оборудването на дворното пространство със съоръжения за спорт развива двигателни култура, когнитивни умения, навици и изгражда комбинативните способности на децата при различните дейности. Формират се знания и умения за двигателна активност и здравословен начин на живот.

Цел на проекта Цел на проекта e се изграждането и облагородяването на двора на градината, където децата са сред естествена околна среда. Там те ще има възможност да се обучават в „Горското училище“, да изучават  света около тях и да използват обособени кътчета от двора за отдих, забавление, спорт и веселие. Имаме висока цел - повишаване на екологичната култура чрез изграждане на екологосъобразни модели на поведение и формиране на знания, умения и отношения на децата към природата и околната среда и оборудване на дворното пространство със съоръжения за спорт и образователни игри.

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт