Дневният режим е гъвкав и осигурява равностойно присъствие на трите основни за детското развитие дейности: Игра – Обучение – Труд. Създадени са условия за „ равен старт” на всички деца. Те се възпитават в зачитане духа на националните традиции и ценности.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.  ДО 31.05. 

              часови интервал, възраст

 

 

 

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

 

       5-6-7г

 

 

 

       4-5г

 

 

 

          3-4г

 

 

6:00 – 8:30

 

6:00 – 8:30

 

6:00 – 8:30

 

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

 

8:.30 – 9:00

 

8:30 –9:15

 

8:30 –9:15

 

Закуска

 

9.00 – 10.00

 

9.15 – 10.00

 

9.15 – 10.00

 

Педагогически ситуации

 

10.00 – 10.30

 

10.00 – 10.30

 

10.00 – 10.30

 

Подкрепителна закуска

 

 10.30– 12.00

 

10.30– 12.00

 

10.30– 12.00

 

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител- игри, разходки, развлечения

 

12.00 – 13.00

 

12.00 – 13.00

 

12.00 – 13.00

 

Обяд

 

13.00 – 15.00

 

13.00 – 15.00

 

13.00 – 15.00

 

 Следобеден сън

15.00 – 15.30

15.00 – 15.40

15.00 – 15.45

 

 Подкрепителна закуска

 

15.30 – 16.30

 

15.40 – 16.00

 

 

 

Педагогически ситуации

 

16.30 – 18.00

 

16.00 – 18.00

 

15.45 – 18.00

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

    ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ  31.05.  до  15.09.

              часови интервал, възраст

 

 

 

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

 

       5-6-7г

 

 

 

       4-5г

 

 

 

          3-4г

 

 

6.00 – 8.30

 

6.00 – 8.30

 

6.00 – 8.30

 

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

 

8.30 – 9.00

 

8.30 –9.15

 

8.30 –9.15

 

Закуска

 

9.00 – 10.00

 

9.15 – 10.00

 

9.15 – 10.00

 

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

 

10.00 – 10.30

 

10.00 – 10.30

 

10.00 – 10.30

 

Подкрепителна закуска

 

 10.30– 12.00

 

10.30– 12.00

 

10.30– 12.00

 

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

 

12.00 – 13.00

 

12.00 – 13.00

 

12.00 – 13.00

 

Обяд

 

13.00 – 15.00

 

13.00 – 15.00

 

13.00 – 15.00

 

 Следобеден сън

 

15.00 – 15.30

 

15.00 – 15.40

 

15.00 – 15.45

 

 Подкрепителна закуска

 

 

16.30 – 19.00

 

 

16.00 – 19.00

15.45 – 18.00

 

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт